top of page

Innovaation ei pidä tuottaa senttiäkäänSteve Jobs, Elon Musk, Larry Page. Socrates, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein. Huomasitko eron? Aikamme merkittävimmät innovaattorit näyttävät olevan kaikki yrittäjiä, kuin sattuman kaupalla, vaikka historian suuret innovaattorit olivat filosofeja, taiteilijoita, kirjailijoita ja tiedemiehiä.


Yritysmaailma tuntuu omistavan innovaatio-käsitteen. On vaarallista antaa yhden ryhmän määritellä, mikä on innovatiivista ja mikä ei. Socrates, Da Vinci ja Einstein eivät jakaneet osinkoja. Taloudellisen kannattavuuden ei pitäisi määritellä innovaation arvoa, sillä emmehän me muista innovaattoreita heidän vauraudestaan vaan heidän ideoistaan. Jos vaurautta tuli, se tuli jälkijunassa.


Nykyään innovaation nähdään olevan yritystoiminnan ydin, joka määrittää yrityksen kannattavuuden. Otetaan esimerkiksi Apple. Sen kurssi putosi vuoden 2018 lopulla vain kolmen kuukauden aikana enemmän kuin koko Facebookin arvo samaan aikaan. Mitä sanotaan selitykseksi? Innovaation puute. Ajatteluamme ohjaa korrelaatioharha innovaation ja menestyksen välillä.


Miksi innovaation määritteleminen liiketoiminnan kontekstissa on sitten meille haitallista? Jos innovaation arvoa ei mitata sen tuottavuudella, niin millä?


Elämme yhteiskunnassa, joka arvostaa enemmän nopeutta kuin syvyyttä. Tällaisessa ympäristössä jokin innovaatio voi näyttää kannattavalta ja kiinnostavalta, mutta olla meille haitallinen.


Ei ollut sattumaa, että en sisällyttänyt Mark Zuckerbergia innovaattoreiden listaan. Facebookin, sosiaalisen alustan, olisi pitänyt suunnitella humanisti, mutta sen teki insinööri. Yhtälöstä voi olettaa seuraavan ongelmia. Nyt yritys rypee kriisistä toiseen kolhimalla uskoamme yksityisyyteen ja demokratiaan. Mark tiesi, että olemme tapojemme orjia ja meidät saa koukkuun, kun vetää oikeista naruista. Yrittäjänä hänelle tärkeää oli tietenkin nopeus, suoraviivaisuus ja kannattavuus – mutta syvyys jäi puuttumaan. Sen hedelmiä kerätään nyt.


Jos innovaation käsitettä ohjaa yritysmaailman reunaehdot, menemme harhaan. Innovaation ydin on poikkitieteellisyydessä ja -taiteellisuudessa. Sen DNA:han ei kuulu ensisijaisesti tuottavuus. Emme kesyttäneet tulta, katsoneet toiseen galaksiin tai keksineet sähköä, jotta meistä tulisi rikkaita. Useimmista neroista emme ole kuulleetkaan eikä heistä koskaan tullut kuuluisia. Mutta he jättivät ihmiskunnalle enemmän kuin positiivisen vuosituloksen.

bottom of page