top of page

Yksinkertaisuus disruptoiDisruptiosta – uuden arvoketjun muodostumisesta – on tullut buzzword. Uudet teknologiat ovat muuttaneet perinteisten toimialojen toimintamallit ja nämä muutokset näkyvät jokaisen meidän arjessamme. Disruptio on helppo ymmärtää, kun katsoo, mitä Über teki takseille, Amazon kivijalkakaupoille tai Spotify koko musiikkibisnekselle.


Yllämainituille esimerkeille yhteistä on se, että ne näyttävät ainakin jälkikäteen tarkasteltuna olevan hyvin ilmeisiä ja helposti ymmärrettäviä ratkaisuja. Mistä tämä kertoo? Menestystarinat ovat tulleet sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat onnistuneet jäsentämään ja kirkastamaan asiakkaan ongelman tehden ratkaisusta itsestäänselvän. Sitä ei tarvitse selittää asiakkaalle, vaan se on helppo omaksua samantien.


Rajattu saatavuus ja korkeat hinnat olivat hotellibisneksen kipukohdat, joihin AirBnB vastasi luomalla mahdollisuuden yöpyä toisen huoneessa. Kustannus oli pienempi ja tarjonta suurempi. Myöhästymismaksut ja fyysinen kauppa olivat elokuvavuokraamoiden suhteen monelle liikaa, kun Netflix onnistui laajentamaan elokuvatarjonnan omalle kotisohvalle – eikä seuraavaa päivää pitänyt suunnitella niin, että ehtii palauttamaan elokuvan ajoissa. Valokuvaus kaikkine oheistarvikkeineen oli harvojen herkkua, kunnes Instagram teki salamoista filttereitä, siis koodinpätkiä, ja antoi meille mahdollisuuden jakaa kuvia muille.

Ei ole sellaista toimialaa, joka ei olisi disruption kohde seuraavan 20 vuoden aikana.


Olemme jo pitkä aika sitten siirtyneet pois ympäristöstä, missä resurssit ja lopputulos korreloisivat. Suurimmat budjetit eivät tuota voittajia, vaan oikean ongelman ratkaisijat korjaavat potin. Kysymys kuuluu, osaammeko ennustaa oman toimialamme disruptiot? Jos disruptio ei koske bisnestäsi, sinulla ei ole bisnestä.


Vaikka teknologia olisi monimutkainen, sen pitää olla luotettava ja ratkaisun yksinkertainen. Yksinkertaisuus pakottaa miettimään disruptiivisia ratkaisuja kuten Netflix, AirBnB tai Amazon. Esimerkiksi finanssialalla perinteiset toimijat ovat kehitelleet hyvin komplekseja ratkaisuja samaan aikaan, kun asiakkaat ovat suosineet MobilePayn, PayPalin tai Apple Payn kaltaisia tuotteita.


Disruptiivisia yrityksiä yhdistää yksi asia: ne kaikki tekevät asiakkaidensa elämästä sujuvampaa. Maailmassa, mikä on monimutkainen, kompleksi ja moniuloitteinen, tarvitsemme enemmän kykyä nähdä elegantteja ratkaisuja.


bottom of page